www.ucetnictvi.net    www.ucetnictvi.net    www.ucetnictvi.net    www.ucetnictvi.net    www.ucetnictvi.net    www.ucetnictvi.net

ÚČETNICTVÍ

Lenka Kováříková
Popovice 123
768 12 Rataje u Kroměříže
tel. 723 260 157
 
kancelář:
Osvoboditelů 222/36
767 01 Kroměříž - Vážany
tel. 723 260 157
tel. 573 331 570
fax. 573 336 570 - 1
e-mail: kovarikova@kromtrans.cz

 

 Vážení podnikatelé a živnostníci,
 

Každému z nás ukládají zákony mnoho povinností. Pro nás podnikající osoby jsou to především daňové povinnosti a s tím související povinnosti vedení daňové evidence nebo podvojného účetnictví. Orientace v daňové problematice vzhledem k neustálým legislativním úpravám a změnám, je dnes velmi náročná. Tato problematika je natolik složitá, že podnikající osoba často sama není schopna posoudit v jaké kvalitě má své účetnictví zpracováno. Živnostník, který si účetnictví zpracovává sám, nebo zpracování svěří známé důchodkyni může být nemile překvapen, když například kontrola finančním úřadem zjistí vážné nedostatky a dokonce přímo vyměří nějaké to penále. Pro předcházení takovýmto událostem je zapotřebí svěřit vedení svého účetnictví do rukou skutečných profesionálů. Jinými slovy, profesionální účetní bezchybně vyřeší Váš problém o kterém vlastně ani nevíte.

V tomto směru se naše firma opírá o 15-ti leté zkušenosti podpořené spoluprací s daňovými poradci. Všem našim klientům garantujeme vysoce profesionální, včasné a kvalitní zpracování veškeré účetní agendy. Je samozřejmostí, že účetnictví zpracováváme na moderní výpočetní technice za pomoci kvalitního programového vybavení. Ochrana zpracovaných dat před ztrátou je zajišťována denním zálohováním na samostatné CD-ROM.

Naše firma má uzavřené pojištění odpovědnosti za finanční škodu vzniklou zákazníkovi v souvislosti s vedením účetnictví – tuto pojistku jsme však doposud nemuseli využít.

Služby nabízíme za velmi přijatelné ceny, které jsou stanoveny individuálně s ohledem na rozsah poskytovaných služeb pro jednotlivé firmy.

Od počátku naší činnosti klademe důraz na individuální potřeby našich klientů. Naším hlavním cílem je maximálně spokojený zákazník.

Co Vám můžeme nabídnout, je:

A. ÚČETNÍ AGENDA

 • průběžné vedení daňové evidence nebo podvojného účetnictví
 • měsíční nebo čtvrtletní zpracovávání podkladů k DPH
 • průběžné informace o bilanci účetnictví (hospodářský výsledek , předpokládaná daňová povinnost z DPH apod.)
 • zpracování roční účetní závěrky,tvorba rozvahy a výkazů zisků a ztrát
 • evidence majetku
 • účetní a ekonomické poradenství

B. DAŇOVÉ POVINNOSTI

 • zpracování měsíčního nebo čtvrtletního přiznání k DPH
 • zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob
 • roční zúčtování  silniční daně včetně přiznání
 • sledování termínů ostatních daňových povinností a plateb (zdravotní a sociální pojištění, platby záloh, úhrady DPH, apod.)
 • průběžné poradenství k optimalizaci daně
 • společné zdanění manželů

C. PERSONALISTIKA A MZDY

 • zpracování mezd do 25-ti zaměstnanců
 • zpracování výkazů pro správu soc.zabezpečení a pro zdravotní pojišťovny, včetně vyhotovení příkazů k úhradě
 • roční vyúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti
 • vedení veškeré personální agendy zaměstnanců (včetně přihlašování a odhlašování k sociálnímu a zdravotnímu pojištění apod.)
 • jednání a provádění kontrol na správě sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťovnách a finančním úřadu.

Těchto několik řádků je hrubý výčet služeb, které poskytujeme a rádi budeme poskytovat i Vaší firmě.

Těšíme se na spolupráci s Vámi a uděláme vše pro Vaši maximální spokojenost!

Lenka Kováříková


 
www.ucetnictvi.net    www.ucetnictvi.net    www.ucetnictvi.net    www.ucetnictvi.net    www.ucetnictvi.net    www.ucetnictvi.net